Goedemorgen. U kunt zich hier eenvoudig aanmelden.

Even voorstellen

Praktijk Van Waterschoot is een GGZ instelling. Wij behandelen cliënten in de generalistische basis GGZ en de gespecialiseerde GGZ. De hulp die wij bieden is gericht op onderzoek en behandeling van leer-, ontwikkelings-, gedrags- en psychiatrische stoornissen bij kinderen, jeugdigen en volwassenen. De hulp wordt in veel gevallen vergoed door uw gemeente, indien een verwijzing van de huisarts, specialist of CJG is afgegeven. De dyslexiezorg wordt vergoed volgens de regeling vergoede dyslexiezorg.

Bij volwassenen wordt de hulp afhankelijk van uw zorgverzekeraar in de meeste gevallen vergoed. Wij hebben contracten met de volgende zorgverzekeraars en hun labels: CZ, VGZ, Zilveren Kruis / Achmea en DSW. Een verwijzing van huisarts of specialist is dan eveneens noodzakelijk.  

Bekijk het team

Een persoonlijke aanpak

Praktijk Van Waterschoot vindt een persoonlijke aanpak erg belangrijk. Zowel kinderen, jongeren als volwassenen behoren tot de doelgroep van de praktijk. Bij kinderen en jongeren spelen bijvoorbeeld vragen op het gebied van ontwikkeling, welbevinden, opvoeding, functioneren op school en sociale vaardigheden. Ook bij vermoedens van dyslexie, dyscalculie, AD(H)D, autismespectrumstoornissen, angst, depressie, ODD en hechtingsproblemen kunt u bij onze praktijk terecht voor psychodiagnostisch onderzoek en/of behandeling. Bij volwassenen die zich aanmelden kan er sprake zijn van angst- en stemmingsklachten, burn-out aandacht- en concentratieproblemen, autisme, persoonlijkheidsproblematiek, relatie of werkproblemen. 

Visie

Wij hebben contracten met CZ, Achmea, VGZ en DSW We werken o.a. samen met